Kontoret ligger i Maridalsveien 3, Oslo og drives av Bodil Reinhardsen, som samarbeider med andre arkitekter ved behov.
Ved prosjektering av NYE ROM fokuseres på at byggematerialet og tilhørende sammenføyningsprinsipper kan gi enkle konstruksjoner og gode rom.

LAFTEROM er et byggesystem basert på gamle laftetradisjoner i kombinasjon med andre sammenføyningsprinsipper for tre. Til LAFTEROM hører ulike planprinsipper (typologier) som kan tilpasses en gitt situasjon. Grunnelementet i LAFTEROM er en firkantet laftestokk med not og fjær, hvor stokkens sammenføyninger freses ut ved hjelp av datastyrte maskiner. I byggeoppgaver uten krav til isolasjon (sommerhytter) er den enkle tømmervegger både konstruktiv og utgjør den ferdige overflaten ute og inne. Doble tømmervegger med cellulosefiber mellom brukes i bygninger med krav om isolasjon. Laftekonstruksjonen produseres som et ferdig byggesett, noe som gjør det mulig å stipulere byggekostnadene tidlig i prosessen. Laftekonstruksjonene med tilhørende vinduer produseres i Norge.

ROMFISK er en serie med møbler basert på utfresing av enkle former i platematerialer som kan pusles sammen. Hyllesystemet kan f.eks. enkelt tilpasses til ønskede mål. Romfiskmøbler produseres lokalt, i Maridalsveien 3, Oslo.